ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ: πως να ολοκληρώσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών σας στον ΕΟΠΥΥ για την αγορά των γυαλιών σας σε 10 απλά βήματα.

1. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ eopyy.gov.gr

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ή (αν έχετε ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη)»

4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»  → «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»  →  «ΟΠΤΙΚΑ»

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Σε περίπτωση ανήλικου παιδιού ή ενήλικου χωρίς κωδικούς TAXIS ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ εισάγει τους κωδικούς TAXIS και μετά πάνω αριστερά στο πεδίο με τον μεγεθυντικό φακό εισάγει τον AMKA του προστατευόμενου μέλους και πατάει τον μεγεθυντικό φακό και μεταφέρεται στην σελίδα του ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ.


6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ τον Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας

7. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημα. Προσοχή, τα αιτήματα γίνονται δεκτά εφόσον το παραστατικό κοπεί πριν την λήξη της συνταγής.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρό σας

9. ΑΝΕΒΑΣΤΕ πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε)

10. Πατήστε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών σας στον ΕΟΠΥΥ για την αγορά των γυαλιών σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς...από την άνεση του σπιτιού σας. (σημείωση: Κρατήστε τα έγγραφα για 5 χρόνια για την περίπτωση που σας ζητηθούν.

Πηγή : peoo.gr

Επιστροφή στο Blog